Лидер в произвоството и монтажа на конструкции и изделия от дърво

Дърво обработващи препарати

   Различните по вид дърво обработващи препарати са на разположение на всички, които имат в дома и офиса си изградени съоражения от дървен материал. В зависимост от вида на дървесината и нейните типични характеристики се избира такова решение, което да отговаря на очакванията и даде в максимално кратък срок задоволителни резултати. За щастие днес пазарът за препаратите за дървен материал е изключително богат и разнообразен, което позволява намирането на чудесно средство. Типичен пример за обработка на дърво препарати са различните по вид спрейове, които се впръскват в дървесината посредством натискане на помпичката или пък с нанасянето на четка. Всички препарати, независимо че са различни по вид, имат едно основно предназначение. То се състои в предпазването на дървото от неблагоприятното влияние на насекоми и вредители, които са в състояние за кратко време да нанесат значителни и трайни щети. Ето защо е необходимо навреме да се вземат съответните превантивни и подходящи мерки.


    Дърво обработващи препарати са например специалните спрейове, известни с общото наименование байц. При байцване се постигат различни резултати по отношение оцветяването на дървото и реакцията на дървесината, защото не всеки един дървесен вид има висока устойчивост. Типични други примери в тази насока могат да бъдат и разнообразните лакове, които до един служат за поддръжка на дървесината. Благодарение на тях се цели изсушаване от прекалено голямото количество влага, което се съдържа в атмосферата или дори в помещението, където се намира дадено дървено съоръжение. Различните препарати имат сходства и разминавания в състава си и едно от най-важните за тях неща е несъмнено дали са безопасни за ползване и за околната среда. И в двата случая трябва да се внимава, защото здравето може сериозно да бъде застрашено. Що се отнася пък до издържаността на продуктите в екологично отношение, днес на това се държи много и повечето производители на подобни препарати покриват гаранции и сертификати за качество. Само когато дървото подложи на обработка с качествен и изпитан препарат, то дълги години се запазва в отлично състояние и не се уврежда. Дефектите при дървените материали могат да са такива, че неизбежно да се стигне до принудителното им изхвърляне.


    Разнообразните по вид дърво обработващи препарати се предлагат и на различни цени. Важно е да се обърне внимание на състава им, така че да се избегне риска от неправилната употреба и като естествена последица от това да се стигне до повреда в повърхността или в самата дървесина. Докато някои препарати се разтварят, то други не понасят реакцията с вода. Това се дължи на обстоятелството, че именно водата е основният причинител на влага, а целта на употребата на препаратите е свързана именно с редуцирането на влагата. Това е едно от нещата, които определят дали обработката и производството на дървени съоръжения ще е на необходимата висота. Във връзка с препаратите, които служат за обработка на дървото, трябва да се посочи и нуждата дървесината да се съхранява в подходящи условия. Това включва и съответната температура, защото в противен случай може да се стигне до преждевременно изтощаване на материала.