Лидер в произвоството и монтажа на конструкции и изделия от дърво

Ветрозащитни завеси

Ветрозащитни завеси - са съоръжение, което с лекота може да затвори едно външно пространство, без да нарушава осветеността в него и със същата лекота да бъде отворено. Тези съоръжения могат да се намерят под няколко имена за търсене като ветрозащитни системи, ветрозащитни завеси, ветроупорни завеси и ветроупорки. Те могат да бъдат с различна дебелина, като се предпочита да е поне 0,6мм. или над, тъй като при по големи завеси те трябва да могат да носят собствената си тежест + силата на вятъра където ще бъдат монтирани. За по-големи квадратури се препоръчва ветрозащитните завеси да са с дебелина 0,8мм.

Те могат да бъдат използвани за редица съоръжения като беседки и навеси, които да бъдат затворени от течения и ветрове, което ще ги превърне в обитаеми и през по - хладни и ветровити дни. Намират приложение и в растениевъдството, тъй като те са пропускливи на светлина, но задържат студените течения, ветрове и циркулации. За съжаление до този момент производствените материали като кристал и винил не се произвеждат в България, а се внасят от Китай и Тайван, което оскъпява тяхната цена и налага някои ограничения, като ширината на ветрозащитните завеси, внасят се с ширина на кристала 1,6м., 1,35м. и 1,8м., както и на винила 2,5м. Всички ветрозащитни завеси с ширина и височина над тези размери е необходимо да бъдат удължени чрез заваряване на кристала.