Лидер в произвоството и монтажа на конструкции и изделия от дърво

Сух дървен материал

   Сух дървен материал се използва масово при изграждането на конструкции и вещи за дома, които са важни за създаването на комфорт и уют. Типичен пример в това отношение са мебелните плотове, които се поставят в кухнята или в друго помещение от жилището. По принцип този материал се характеризира със свои собствени специфики, което се отнася и за много други материали. Удачно е да се използват иглолистни дървета в случаите, когато имаме нужда именно от сух материал. Когато се говори за материал от този тип, неизменно трябва да се вземе под внимание един много важен фактор. Става дума за това, че дървото трябва да се изсуши, преди да стане годно за ползване. Ето защо такива материали обикновено се държат на съхранение в складове, където има подходящи условия и температурни градуси. В противен случай няма как да се постигне желаното ниво на изсушаване, което е важно за постигането на съответните замислени проекти.

   Иглолистният вид лиственица е само един от многобройните варианти за покупка и употреба на сух дървен материал. Добре известен факт за занимаващите се професионално с дърводелство е, че тези дъски се сушат камерно и при това са от австрийски произход. След като бъдат закупени, те могат да се употребяват за различни неща. Нуждата от дървен изсушен материал е осезаема в наши дни, особено като се има предвид бързото и постоянно развитие на съвременното строителство. Кошерите за пчелен мед също често се изграждат от дърво, което е сухо и тогава трябва да имаме на разположение дъски в отлично състояние. Още по-широко е приложението на сухото дърво при изграждането на беседки. Тези съоръжения са съществена и неделима част от градинското и дворно обзавеждане на много къщи, където при хубаво време обитателите на дома прекарват голяма част от свободното време и си почиват пълноценно. Смърчът и белият бор са още два от вариантите за клиентите и обикновените потребители при положение, че се нуждаят от дървен материал от типа сух. Такива се предлагат по целия свят, включително и на българския пазар, при това в достатъчно количества за покриване на нуждите и изискванията.


    Фиксираната ширина и дължина при някои видове сух дървен материал е точно 4 м, докато за дебелината нещата стоят по коренно различен начин. Така например е възможно да се направи покупка на материал със стойност на дебелината от 30 до 70 мм. Всичко зависи от личните предпочитания и най-вече от изискванията на конкретното приложение, което трябва да се изгради. В никакъв случай обаче не бива да се избързва с покупката на материала, особено ако той не е сигурно и надеждно проверен. В страната вероятно има много фирми, които предлагат този продукт на клиентите. Няма гаранции обаче, че те правят всичко, за да изсушат материала по желания начин, така че той да е напълно годен за употреба. Дебелината и ширината са много важни показатели за материала и ако поради една или друга причина се допусне грешка в размерите, няма начин да се постигнат желаните резултати и да се оправдаят очакванията на хората.

Направи запитване С натискането на бутона "Направи запитване" ще ви препратим към контактната форма и ще очакваме вашето запитване! Направи запитване